Djursholms forntid och framtid

Hembygdsföreningen Samfundet Djursholms Forntid och Framtid bildades hösten 1923 efter inrådan från Djursholms stadsfullmäktige. Ändamålet angavs vara att verka för insamlandet och bevarandet av de historiska minnena på Djursholm samt värna kulturen inom staden till fromma för framtida utveckling. Efter sammanslagningen av Danderyds köping, Djursholms stad och Stocksunds köping 1971, verkar Samfundet huvudsakligen inom kommundelen Djursholm, men har samverkan med kommunens övriga tre hembygdsföreningar.Samfundet har årligen två möten med föredrag och efterföljande supé, besöksprogram på någon institution i närområdet och en längre dagsutfärd med buss eller båt på våren.