Övriga hus

Förutom de husen som Danderyds kommun har klassificerat som "omistliga", "värdefulla" och "intressanta", finns ett stort antal övriga fastigheter i Djursholm som CarlsHouse Reserach har i sin databas.  Dessa hus är uppförda från slutet av 1890-talet fram till 1915.  Även om dessa hus inte är så värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv, förtjänar de dock att dokumenteras.  Husen i denna kategori omfattar ca. 250 fastigheter.  Se hela listan här.

Ratatosk 13
Gullenkamme 1
Vidar 6