De försvunna husen

Ett mycket stort antal hus och byggnader i Djursholm har försvunnit sedan de byggdes i slutet på 1800-talet och framåt. Ett flertal har gått under i eldsvådor - speciellt under 1960-talet. Andra hus fick rivas i samband med utbyggnaden av Djursholms Centrum under 1980- och 1990-talen. CarlsHouse Research har inlett ett projekt att kartlägga samtliga äldre hus som antingen har rivits eller brunnit upp sedan 1915. Det rör sig om ca. 90 hus. Arbetet utförs genom att kvarter för kvarter jämföra dagens situation mot hur den såg ut på 1915 års karta producerad av Centraltryckeriet i Stockholm. Detta projekt antas ta ett par år i anspråk och kommer löpande att redovisas på denna webbplats.

Alphyddan, Auravägen 2
Alphyddan, Auravägen 2
John af Klercklers villa, riven 2002
John af Klercklers villa, riven 2002
Villa Myvik. Riven redan ca. 1909
Villa Myvik. Riven redan ca. 1909
Annexet, rivet sent 1950-tal
Annexet, rivet sent 1950-tal
Vendevägen 7, rivet på 1960-talet
Vendevägen 7, rivet på 1960-talet
Villa Thunstad, rivet på 1960-talet
Villa Thunstad, rivet på 1960-talet