De intressanta husen

I den av Danderyds kommun utgivna "Kulturmiljöhandboken för Danderyds kommun" (2003)  har ett antal hus i kommunen identifierats som "intressanta".  Detta innebär att dessa hus får inte förändras  genom t.ex. byte av fasadmaterial, fönster, takmaterial eller färgtyp och kulör. Underhåll måste ske varsamt och i enlighet med traditionella metoder. Det är inte heller tillåtet att försöka rätta till olämpliga förändringar som skett under senare tid. Dessutom måste eventuella tillbyggnader eller andra nytillskott som fönster, dörrar och burspråk anpassas till den befintliga byggnaden både när det gäller utformning, placering och materialval. I kategorin "intressanta hus" finns ca. 120 fastigheter i Djursholm.  

Odinslund 3
Gladhem 24
Aun 1