Bakgrund

Jag är djursholmare i tredje generation och växte upp vid Framnäsviken, Burevägen 4. Från taket på vårt hus kunde jag se stora delar av staden. När sirenerna tjöt sprang jag upp hit och kunde konstatera var det brann. Jag tog min cykel och trampade mig fram till den brinnande villan, ofta i min närhet. Det var väl på detta sätt jag fick upp mitt intresse för de många och varierande villorna. Men det var inte förrän för cirka fem år sedan jag gjorde verklighet av att börja dokumentera dem. Under de senaste åren har jag byggt upp en databas som omfattar samtliga villor i Djursholm, cirka 2,300 fristående fastigheter. Utifrån denna dokumentation kunde jag tillsammans med Djursholms Forntid och Framtid producera min första bok 2017 med titeln "Djursholms Villastad 1896". Våren 2019 utkom min andra bok som avhandlar de allra värdefullaste villorna på Svalnäsområdet i Djursholm - "Svalnäsvillorna i Djursholm".  Den tredje boken i serien lanserades i april 2021. Den beskriver i ord och bild de kulturhistoriskt värdefulla och omistliga villorna byggda mellan 1897 och 1915. Totalt rör det sig om 100 fastigheter. Beställ den här.

Carl Ove Hofman-Bang