Ferdinand Boberg

Ferdinand Gustaf Boberg var född 11 april 1860 i Falun. Han avled 1946 i Stockholm. Boberg studerade vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm samt vid Konstakademien 1882-1884. Efter en studieresa till Italien och Frankrike började han arbeta som arkitekt i Stockholm. År 1897 blev han ledamot av Konstakademien. Boberg räknas som en av de främsta arkitekterna av sin tid och var mycket produktiv. Han verkade även som formgivare av möbler och andra föremål. I Djursholm ritade han ett flertal villor t.ex. Burevägen 22, Heimdalsvägen 17, Skandiavägen 11 samt Slottsvägen 6. Bilden nedan föreställer Villa Mittag-Leffler, ursprungligen ritad 1897 av Rudolf Arborelius. Villan är belägen vid Auravägen 19. Den blev ombyggd 1903 av arkitekt Carl Westman. År 1906 utförde Boberg de förändringar som huset har idag. Fastigheten var hem för den världsberömde matematikern Gösta Mittag-Leffler (1846-1927).