Gustaf Lindgren

Gustaf Axel Lindgren var född 4 november 1863 i Stockholm. Han avled 1930 i Stockholm. Lindgren var elev vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1881-1885 samt vid Konstakademien 1885-1887. Efter en längre studieresa runt om i Europa anställdes han vid Överintendentämbetet 1887. År 1890 blev han biträdande arkitekt i Fångvårdsstyrelsen och utnämndes 1899 till hovintendent och 1905 lärare i byggnadskonstens historia vid Tekniska högskolan. Han ritade främst hus och byggnader i centrala Stockholm t.ex. det numera rivna Östermalmsfängelset. I Djursholm ritade han Djursholms restaurant (riven 1963). Bilden nedan föreställer villan vid Auravägen 25, byggd 1899 för byggmästarna Lundström & Hedén.