Gustaf Lindgren

Gustaf Axel Lindgren var född 4 november 1863 i Stockholm. Han var elev vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm 1881-1885 samt vid Konstakademien 1885-1887. Efter en längre studieresa runt om i Europa anställdes han vid Överintendentämbetet 1887. År 1890 blev han biträdande arkitekt i Fångvårdsstyrelsen och utnämndes 1899 till hovintendent och 1905 lärare i byggnadskonstens historia vid Tekniska högskolan. Han ritade främst hus och byggnader i centrala Stockholm t.ex. det numera rivna Östermalmsfängelset. I Djursholm ritade han Djursholms restaurant (riven 1963) samt ett flertal andra villor bl.a. Auravägen 25, det s.k. Småbarnshemmet. Lindgren avled 22 augusti 1930.

 

Djursholms restaurant
Djursholms restaurant
Alfhemsvägen 16
Alfhemsvägen 16
Auravägen 25
Auravägen 25
Belevägen 7
Belevägen 7