Villorna i Djursholm

Den första villabebyggelsen i Djursholm började ta form i slutet av 1880-talet. Sedan växte villastaden snabbt under åren 1890 till 1909 då antalet hus i Djursholm växte till omkring 500. Stockholms Läns museum gjorde tillsammans med Länsstyrelsen på 1970-talet en inventering av bebyggelsen i Danderyd inklusive Djursholm i syfte att identifiera byggnader av kulturhistoriskt värde. Det långsiktiga målet var och är att i möjligaste mån bevara de mest unika villorna och dess närområden. År 1991 producerades en Kulturmiljöhandbok som sedan utkom i en andra upplaga 2003. I dessa handböcker finns tre graderingar av byggnader i kommunen:  "omistlig", "värdefull" samt "intressant". Totalt omfattar denna indelning ca. 2,300 fastigheter i Djursholm från samtliga tidsepoker. CarlsHouse Research har byggt upp en databas där samtliga fastigheter med postadress Djursholm finns med. Därmed kan CarlsHouse Research erbjuda husägare och andra intressenter, unik information och fakta om samtliga fastigheter i Djursholm.

Foto: Mikael Röhr
Foto: Mikael Röhr