Rudolf Enblom

Rudolf Samuel Enblom var född 1861 i Hilleshög, Stockholms län. Han avled 1945 i Djursholm. Enblom studerade först i Danmark innan han kom till Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm 1884. Från 1887 drev han egen arkitektversksamhet och var tillika överlärare i byggnadsformlära samt byggnadskonstruktionslära vid KTH. Han kom att utöva ett stort inflytande på en hel generation av byggnadsingenjörer. Han blev professor 1901. Enblom ritade ett stort antal hus i Stockholm, t.ex. Nobelinstitutet. I Djursholm, där han bosatte sig tidigt, står han bakom minst femtio (50) villor inklusive den egna bostaden Villa Arken vid Auravägen. Enblom avled 1945 i Djursholm. Bilden nedan föreställer en av hans första skapelser i den nya villastaden, byggd 1904 vid Skandiastigen 6 på uppdrag av Djursholms AB.