Arkitekterna

Redan vid bildandet av Djursholms AB år 1889, anställdes egna arkitekter för att rita de första villorna. En av dessa var Erik Lundroth. Han står bakom många av de allra första villorna i staden, starkt influerade av den amerikanska byggstilen "stick-style". Ett par av dessa finns kvar idag på Germaniavägen. I takt med att fler och fler betydande personer köpte tomter, engagerades dåtidens mest välrennomerade arkitekter. Flera av dem kom att bosätta sig i staden. Den mest kände är Rudolf Enblom som ritade över 50 villor inklusive sin egen fastighet Arken på Auravägen. En annan betydelsefull arkitekt är Fredrik Lilljekvist som ritade Djursholms kapell och Villa Svalnäs åt Djursholms grundare Henrik Palme. Jag har valt att presentera ett urval av de arkitekter som ritade villor i Djursholm i slutet av 1800-talet.

Villa Ösbyklint (Rudolf Enblom, 1909).
Villa Ösbyklint (Rudolf Enblom, 1909).