Victor Fagerström

Victor August Fagerström var född i Stockholm 1 januari 1869. Efter studier vid KTH 1889-1893, anställdes han vid Nordiska Museets arkitektkontor. Här arbetade han under Isak Gustaf Clason 1896-1901. Tillsammans med kollegan Fredrik Lilljekvist deltog han i ombyggnaden av Dramaten 1908. Efter 1901 drev han egen firma med stor produktion i Djursholm under åren 1903-1910. Han medverkade även vid den stora ombyggnaden av Djursholms Restaurant 1922. Övriga villor med hans signatur är Banérvägen 5, Ymervägen 4, 6 och 8 samt Väringavägen 4 och 6. Fagerström avled hastigt den 15 oktober 1934. Han var boende på Wallingatan 30 i Stockholm. 

 

Banérvägen 7 - Solhäll
Banérvägen 7 - Solhäll
Väringavägen 4
Väringavägen 4
Ymervägen 4 - Karlstorp
Ymervägen 4 - Karlstorp
Odinvägen 13 - Åkerlyckan
Odinvägen 13 - Åkerlyckan