Victor Fagerström

Victor August Fagerström var född i Stockholm 1 januari 1869. Han avled 1934 i Stockholm. Efter studier vid KTH 1889-1893, anställdes han vid Nordiska Museets arkitektkontor. Här arbetade han under Isak Gustaf Clason 1896-1901. Tillsammans med kollegan Fredrik Lilljekvist deltog han i ombyggnaden av Dramaten 1908. Efter 1901 drev han egen firma med stor produktion i Djursholm under åren 1903-1910. Han medverkade även vid den stora ombyggnaden av Djursholms Restaurant 1922. Övriga villor med hans signatur är Banérvägen 5, Ymervägen 4, 6 och 8 samt Väringavägen 4 och 6. Bilden nedan föreställer Villa Åkerlyckan, byggd 1904 vid Odinvägen 13.