Böcker

Djursholms Villastad grundades år 1889 av bankdirektör Henrik Palme. År 1896 hade över nittio villor byggts, många ritade av Sveriges mest framstående arkitekter, på beställning av människor som ville förverkliga en dröm om ett sundare liv närmare naturen bortom stadens brus. Samma år producerades en karta i färg med adressregister som namngav varje hus, kvarter och ägare. Utifrån detta dokument har dessa unika villor systematiskt kartlagts med uppgifter om arkitekten, byggåret, byggherren och dess ägare fram till idag. Historien om dessa människor är lika fascinerande som en om deras många gånger personligt uformatde bostäder. Totalt antal sidor: 200. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. XXXVI. Årgång 2017. Pris: 395:- inkl. moms

Vid tiden för förra sekelskiftet var Djursholm, grundat 1889, ett väletablerat samhälle med över tusen invånare. Henrik Palmes vision om en attraktiv trädgårdsstad, bara en halvtimmes tågresa från centrala Stockholm, hade blivit en stor framgång och tomterna började ta slut. Palme sålde därför till Djursholms AB den intilliggande Svalnässkogen år 1897. Ett par år senare var de första villorna färdigbyggda. Inom Svalnäsområdet finns idag över sextio villor betecknade som kulturhistoriskt värdefulla, uppförda i varierande byggstilar där jugend och nationalromantik dominerar. Dessa unika villor presenteras i denna bok. Totalt antal sidor: 226. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid XXXVII. Årgång 2019. Pris: 395:- inkl. moms.