Böcker om djursholm

Den tredje boken om Djursholms kulturhistoriska villor lanserades 8 april 2021, utgiven av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Den beskriver hundra omistliga och värdefulla villor byggda mellan åren 1897-1915, en glansperiod i villastadens byggnadshistoria. Henrik Palmes vision om friliggande villor på stora tomter, ofta skymda från varandra i den kuperade terrängen, hade blivit verklighet. Villorna är i hög grad olika, ingen liknar den andra. Här finns flera exempel på den första bebyggelsen som kännetecknas av utstuderade snickerier och varierande, mönstrade träpaneler. Inte mindre intressant är de många jugendvillorna som ofta har inslag av nationalromantik. Villorna finns kvar idag men i flera fall har deras ursprungliga tomterareal reducerats. Villorna har kartlagts och dokumenterats med byggår, arkitekt, byggherre och ägare samt äldre och nytagna bilder. Totalt antal sidor: 222. Pris: 590:- inkl. moms och frakt. Beställ boken här.

Djursholms Villastad grundades år 1889 av bankdirektör Henrik Palme. År 1896 hade över nittio villor byggts, många ritade av Sveriges mest framstående arkitekter, på beställning av människor som ville förverkliga en dröm om ett sundare liv närmare naturen bortom stadens brus. Samma år producerades en karta i färg med adressregister som namngav varje hus, kvarter och ägare. Utifrån detta dokument har dessa unika villor systematiskt kartlagts med uppgifter om arkitekten, byggåret, byggherren och dess ägare fram till idag. Historien om dessa människor är lika fascinerande som en om deras många gånger personligt uformarade bostäder. Totalt antal sidor: 200. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. XXXVI. Årgång 2017. ENDAST ENSTAKA EXEMPLAR FINNS KVAR. Pris: 590:- inkl. moms och frakt. Beställ boken här.

Vid tiden för förra sekelskiftet var Djursholm, grundat 1889, ett väletablerat samhälle med över tusen invånare. Henrik Palmes vision om en attraktiv trädgårdsstad, bara en halvtimmes tågresa från centrala Stockholm, hade blivit en stor framgång och tomterna började ta slut. Palme sålde därför till Djursholms AB den intilliggande Svalnässkogen år 1897. Ett par år senare var de första villorna färdigbyggda. Inom Svalnäsområdet finns idag över sextio villor betecknade som kulturhistoriskt värdefulla, uppförda i varierande byggstilar där jugend och nationalromantik dominerar. Dessa unika villor presenteras i denna bok. Totalt antal sidor: 226. Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms Forntid och Framtid XXXVII. Årgång 2019. SLUTSÅLD